Faktoring – pełny, niepełny i mieszany.

Masz już dosyć nie płacących na czas klientów? A może potrzebujesz pieniędzy na rozwój biznesu nie obciążając się kredytami? Z nami zapobiegniesz negatywnym skutkom wystawienia faktur z odroczonym terminem płatności. Zapewniamy usługi faktoringowe w całej Polsce poprzez sieć własnych placówek i partnerów. Nie ważne czy jesteś małym, dużym czy mikro przedsiębiorcą, dla nas każdy klient jest ważny.

Czym konkretnie jest faktoring

Polega na nabyciu przez Faktora (firme wykupującą faktury)  wierzytelności, ich finansowania oraz na zarządzaniu nimi. W efekcie oznacza to, że Faktorant (dostawca) zaraz po przesłaniu dowodu zakupy i potwierdzenia odbioru towaru przez klienta otrzymuje zapłatę. Na początku Faktorant otrzymuje zaliczkę a pozostałą część po uregulowaniu płatności przez swoich klientów. Ponadto to Faktor zajmuję się egzekucją należności.

Masz jakieś pytania?

Rodzaje faktoringu

Faktoring pełny

Nazywany również faktoringiem niezawierającym regresu. Faktoring pełny jest najbardziej korzystną formą dla prowadzącego działalność gospodarczą. Po zrealizowaniu transakcji z dłużnikiem (sprzedażą towaru lub usługi) przedsiębiorca uzyskuje zapłatę bezpośrednio od faktora. W tym wypadku to faktor zajmuje się wierzytelnością przez co jest to najbezpieczniejsza forma faktoringu dla przedsiębiorcy

Faktoring niepełny

Czasami określany faktoringiem z prawem regresu albo faktoringiem regresowym. Jego cechą jest to że obowiązek dopilnowanie spłaty zostaje na przedsiębiorcy. Faktoring niepełny bywa porównywany do pożyczki przez naturę swych usług. W [przypadku braku spłaty przez przedsiębiorce faktora, przedsiębiorca jest zobowiązany do oddania zaliczki faktorowi.

Faktoring mieszany

Zgodnie z nawzą jest połączeniem faktoringu pełnego i faktoringu niepełnego. Jego cechą charakterystyczną jest to że obowiązek wierzytelności przez kontrahenta obowiązuje do określonej kwoty. Pozostała kwota zostaje na głowie przedsiębiorcy. Forma faktoringu mieszanego jest najbardziej elastyczną formą faktoringu. Pozwala negocjować przedsiębiorcy i faktorowi szczegóły umowy zwiekszając wzajemne zaufanie stron.

Faktoring eskportowy

Jest skierowany do firm, które sprzedają towary lub usługi odbiorcom zagranicznym z odroczonym terminem płatności. Finansowanie wierzytelności eksportowych to podstawowa funkcja faktoringu eksportowego z regresem. Korzystając z usługi faktoringu zyskuje się komfort w zarządzaniu swoimi finansami, gdyż długie terminy płatności czy opóźnienia w płatnościach od odbiorców nie będą pogarszać płynności finansowej przedsiębiorcy. Niewątpliwą korzyścią jest fakt, iż faktor toleruje opóźnienia w płatnościach ze strony odbiorcy korzystając jednocześnie z narzędzi zaliczanych do windykacji miękkiej.